Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden, welke bestaat uit ouders van de school.

De belangrijkste taak van deze raad is om het team te ondersteunen en hulp te verlenen bij allerlei activiteiten en werkzaamheden.

Tijdens de vergadering van de ouderraad, die wordt bijgewoond door een teamlid, worden tal van activiteiten voorbereid en zaken aangaande de school (bijvoorbeeld de overblijfregeling) besproken. Mocht u eens leuke ideeën hebben of als u andere dingen heeft die voor onze school van belang kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de ouderraadsleden. Namen en adressen vindt u bij de “algemene info”.

Dhr. R. Hendriksen
Voorzitter


Dhr. R. van Overbeek
Penningmeester


Mevr. E. de Leeuw
Secretaris


Mevr. P. Udink
Algemeen lid


Mevr. F. Viergever
Algemeen lid


Mevr. G. van de Velde
Algemeen lidMevr. E. Hommel
Algemeen lidMevr. M. Piepenbroek
Algemeen lid


 

CBS de Triangel is altijd opzoek naar leden voor de ouderraad. Stuur ons een berichtje middels het contactformulier.