Algemeen

“De Triangel” is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wij als schoolteam werken vanuit onze christelijke achtergrond. Alle leerkrachten van de school hebben bewust gekozen om aan een christelijke basisschool te werken. Op onze school vinden we het heel belangrijk om kinderen te laten ervaren dat je daadwerkelijk iets kunt betekenen voor de ander. Samen zijn we verantwoordelijk voor de goede zorg voor uw kind. Ouders en school. In een tijd van individualisme zijn wij van mening dat we elkaar juist nodig hebben: Samen met elkaar leren. Elk kind heeft hierin een eigen inbreng.
“Samen leren leven” geldt voor alle kinderen, ongeacht afkomst of godsdienstige gezindte. Kom er maar vlug bij, we hebben al een plekje voor je ingeruimd…

Onze missie

Vanuit het geloof in God en zijn liefde voor de mensen werken we samen in een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien met vertrouwen in de toekomst.

Onze visie

Op onze school wordt met passie onderwijs gegeven. Leerlingen wordt een uitdagende en prettige leer- en leefomgeving geboden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, in een optimale balans tussen individuele ontwikkeling en samenwerking, zichzelf te ontplooien en veilig te voelen. Samenwerking met ouders/verzorgers, geloof in talenten van iedereen en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.