Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden, welke bestaat uit ouders van op de Triangel ingeschreven kinderen. We proberen hierin een afspiegeling te maken tussen ouders met kinderen in zowel onderbouw als bovenbouw.

De belangrijkste taak van deze raad is om het team te ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten. U kunt hierbij denken aan activiteiten rondom Pasen, Sinterklaas, Kerst, koningsspelen, de schoolreisjes, de coƶrdinatie van de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8, het beheer van de schoolshirts en de inning en beheer van de ouderbijdrage.

Tijdens de vergadering van de ouderraad, die wordt bijgewoond door een teamlid, worden tal van activiteiten voorbereid maar ook zaken aangaande de school besproken. Mocht u leuke ,nieuwe ideeƫn hebben of als u andere dingen heeft die voor onze school van belang kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de ouderraadsleden.

U kunt ons ook altijd benaderen met vragen via de mail ouderraad@triangeleerbeek.nl

Verdeling schooljaar 2018/2019:
Voorzitter: Esther de Leeuw
Secretaris: Ingrid Sangers
Penningmeester: Robert van Overbeek
Lid: Monique Piepenbroek
Lid: Herma Tetteroo
Lid: Esther Hommel
Lid: Mette Brouwer
Lid: vacant